windpark hazeldonk park 03

 
 

Gemeente Breda

In het streven van de stad Breda om haar klimaatambities waar te maken, zal windenergie in de komende een belangrijke rol gaan spelen. Gemeente Breda heeft daarom een aantal jaar geleden het initiatief genomen om windturbines te plaatsen bij industrieterrein Hazeldonk, vlakbij de grens met België.

Lokale samenwerking

Dit initiatief is opgepakt door Windpark Hazeldonk, een projectorganisatie die speciaal is opgericht voor de bouw en exploitatie van het windpark. Ervaren partijen in de windwereld werken in dit project samen met lokale bedrijven en organisaties. Hoofdfinancier is Rabobank Breda. Er is de partijen in het windpark veel aan gelegen om het project zoveel mogelijk lokaal te maken en te houden. Zo wordt de opgewekte elektriciteit afgenomen door Hezelaer Energy en neemt de Coöperatie Bredase Energie Services (BRES) de communicatie rondom het project op zich.

Verkoop obligaties voltooid

Gezamenlijk doel is een schonere energievoorziening in Breda. Dit doel werd onderschreven door de verkoop van 2.000 obligaties met een totale waarde van €1000.000. Iedereen die financieel participeert en obligaties heeft gekocht ontvangt jaarlijks 6% rentevergoeding. De nominale inleg per obligatie was €500,- en de looptijd is 15 jaar. Op 3 oktober startte de verkoop van de obligaties. Ad Bijma, voorzitter van Coöperatie BRES, had de eer de eerste obligatie in ontvangst te nemen, onder toeziend oog van wethouder Akinci van gemeente Breda.