Windpark Breda-Hazeldonk BV

Versie januari 2022

Windpark Breda-Hazeldonk BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
beschreven in deze privacyverklaring.
Windpark Breda-Hazeldonk BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot
belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze
verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)
stelt.


Persoonsgegevens die we verwerken

 • Tenaamstelling: voornaam, achternaam, tussenvoegsel.
 • Geslacht en geboortedatum.
  In geval van minderjarige relaties, leggen we ook altijd de gegevens van de wettelijke
  vertegenwoordiger vast.
 • Contactgegevens: straat, postcode, woonplaats, land, e-mailadressen, telefoonnummers.
 • Bankgegevens: IBAN, tenaamstelling rekening.
 • Online identificatiegegevens: IP-adres, geo-locatie, gebruikte browser en
  besturingssysteem.
 • Het opvragen van persoonsgegevens middels aanwezige (online) formulieren.
 • Participaties en/of deelnemingen in Windpark Breda-Hazeldonk.
 • Gerealiseerde opbrengsten per participatie.
  We onderscheiden een viertal categorieën betrokkenen van wie we persoonsgegevens verwerken:
 • Belangstellenden, leden, donateurs, vrijwilligers, klanten, leveranciers en andere relaties
  van de organisatie.
 • Participanten in opwekprojecten.
 • Contacten bij publieke instanties, zusterorganisaties, concurrenten, relaties die zich hebben
  aangemeld voor een nieuwsbrief en relaties die een formulier hebben ingevuld.
 • Personen die de coöperatie wil werven als directe betrokkene van de organisatie en
  personen met een historisch verband met de organisatie zoals oud-leden, overledenen,
  oud-personeelsleden, oud-vrijwilligers, voormalige klanten en leveranciers.
  Contactmomenten die we vastleggen
  Wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, bewaren we deze
  contactinformatie. Op deze manier kunnen we je op een later moment beter van dienst zijn.
  Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
  Wij verwerken persoonsgegevens met het volgende doel
 • Het contact onderhouden en samenwerken met organisaties en personen ten bate van onze
  activiteiten en de ontwikkeling van projecten.
 • Met het bijhouden en verwerken van persoonsgegevens van participanten kunnen wij zorgen
  voor een correcte voldoening door Windpark Hazeldonk aan de verplichtingen naar de
  participanten. Participanten zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen
  van hun (e-mail)adres en IBAN.

Waar worden persoonsgegevens opgeslagen

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties.
Om je privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens
worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden
verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende
bescherming bieden.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Persoonsgegevens bewaren we 1 jaar. Gegevens van participanten (obligatiehouders) bewaren we
tot 7 jaar na de laatste financiële transactie (de laatste rente-uitkering). Gegevens van oudparticipanten bewaren we tot 7 jaar na de laatste financiële transactie. Dit is van belang voor onze
financiële verantwoording.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Met samenwerkende organisaties die je
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Windpark Breda-Hazeldonk
BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we geen
individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in
deze verklaring genoemde doelen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te laten wijzigen of een verzoek in te dienen om een
overzicht te ontvangen van alle aan jou gerelateerde gegevens die wij hebben geregistreerd.
Voor vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen
tijde contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Als je op de hoogte wilt blijven van de projecten en activiteiten van Windpark Breda-Hazeldonk BV,
kun je via ons contactformulier op de website inschrijven voor de nieuwsbrief. We registreren dan je
naam en e-mailadres in de nieuwsbrieflijst. We bewaren deze gegevens totdat je je weer afmeldt
voor de nieuwsbrief. Participanten ontvangen standaard onze nieuwsbrief, maar kunnen zich bij elke
nieuwsbrief hiervoor afmelden.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met
info@windparkhazeldonk.nl.

Heb je een klacht?

Uiteraard vinden we het heel vervelend als je niet tevreden bent met de manier waarop wij je
persoonsgegevens verwerken. We vinden het fijn als je dit ons dan laat weten via
info@windparkhazeldonk.nl.
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving in
Nederland. Als je een klacht hebt en je komt er met ons niet uit, dan kun je je richten tot de
Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.