Hieronder vind je meer informatie voor deelnemers

 


Windpark Hazeldonk-Breda is gefinancierd door de inleg van obligatiehouders, Rabobank Breda en EnergieFonds Brabant. Door de verkoop van de opgewekte elektriciteit, aangevuld met een productiesubsidie van de overheid wordt de financiering in 15 jaar terugbetaald. De drie molens wekken naar verwachting 18 GWh per jaar op. Dit is een flinke besparing op CO2 uitstoot. Hiermee zetten we een stap in de richting van de energievoorziening van de toekomst: lokaal en duurzaam. Energie van eigen bodem, zonder grote energiebedrijven, investeerders en uitstoot.

Participatie met obligaties

De betrokkenheid en opbrengsten in de directe omgeving, dat zijn kernwaarden van het project. In 2014 hebben we campagne gevoerd om 2.000 obligaties van €500 aan de man te brengen. Obligaties die bijdragen aan de lokale financiering, maar er vooral voor zorgen dat de opbrengsten van het project met een rentevergoeding van 6% op de inleg in Breda blijven.

De campagne trok zo’n 350 participanten aan, die samen 2.000 obligaties hebben gekocht. 85% van de participanten komt uit Breda. Bredanaars hebben daarmee samen maar liefst €863.000 geïnvesteerd in het windpark.

 

EnergieFonds Brabant

Via het EnergieFonds Brabant (EFB), een fonds van de BOM, participeert de provincie Noord-Brabant in het windpark. Van oorsprong zijn deze Brabantse middelen afkomstig uit de verkoop van Essent. Windpark Breda-Hazeldonk BV was blij met de levering van deze zogenaamde Essentgelden ter hoogte van €850.000. Dit draagt bij aan nieuwe opwekcapaciteit van energie in Brabant.

Rabobank Breda

De lokale coöperatieve Rabobank Breda is de verstrekker van het leeuwendeel van de financiering. De bank heeft een lening verstrekt van 8,6 miljoen euro. Een lening met een groen randje, want deze is afkomstig uit het Groenfonds van de Rabobank.

Over de obligaties

Obligatiehouders ontvangen gedurende de looptijd van 15 jaar 6% rentevergoeding op hun inleg. Dit wordt op 2 tussentijdse momenten uitgekeerd, in 2020 en 2025. De totale uitkering van een obligatie is in 2030 €837,- De uitkering van de rente en aflossing per obligatie is als volgt

Datum Aflossing Rentevergoeding Uitkering
oktober 2020 €125,00 €150,00 €275,00
oktober 2025 €125,00 €112,50 €237,50
oktober 2030 €250,00 €75,00 €325,00

 

Obligatiehouders dienen zelf hun persoonsgegevens up-to-date te houden. In geval van een nieuw (e-mail)adres of bankrekeningnummer verzoeken we je ons een bericht te sturen.

Belastingaangifte 

Voor de belastingaangifte hebben obligatiehouders geen jaaroverzicht nodig van Windpark Breda-Hazeldonk van de obligatieleningen die aan hen verstrekt zijn.

Obligaties moeten worden aangegeven in box 3. Dat doe je door de waarde van je obligaties per 1 januari op te geven aan de belastingdienst. Na de eerste aflossing van €125 euro in 2020 is de waarde per obligatie €375 (tot oktober 2025). De rente hoef je niet op te geven.

Klik hieronder om het volledige document aan voorwaarden voor obligaties te downloaden in pdf.

Vrijstelling AFM

Beleggen in dit project verliep buiten AFM toezicht; er was een vrijstelling van prospectusplicht op basis van artikel 53 lid 1 van de wet op de financiële toezicht.

De risico’s die met het investeren in obligaties gemoeid zijn werden gecommuniceerd middels de Voorwaarden (zie te downloaden pdf). Iedere obligatiehouder heeft een gedrukte versie hiervan thuis ontvangen. Het document is als pdf te downloaden via de website.

De exploitatie van windenergieprojecten in Nederland hebben doorgaans een laag risicoprofiel. Dat geldt ook voor de obligaties van Windpark Breda-Hazeldonk. Het grootste risico is een situatie waarin twee factoren gelijktijdig voorkomen, namelijk de elektriciteitsprijs op de Nederlandse energiemarkt is jaren achtereen laag, en het windaanbod is meerjarig beneden gemiddeld. Andere voorkomende risico’s, die zich binnen een windenergieproject kunnen voordoen, zijn door Windpark Breda-Hazeldonk afgedekt met verzekeringen.

Klik hieronder om het volledige document aan voorwaarden voor obligaties te downloaden in pdf.