Op het terrein van logistiek centrum Hazeldonk, om de hoek bij Breda staan de drie turbines van Windpark Hazeldonk. Rij over de A16 bij de Belgische grens, richt je blik op het oosten dan zie je ze draaien.

Turbines Lagerwey

TurbinesDe drie turbines van Lagerwey type L100 zijn van Nederlandse makelij. Het nominaal vermogen per turbine is 3MW, het opgesteld vermogen in het project is 9MW. Meestal draaien de molens, maar ze zullen zelden op de nominale output leveren. Dit komt door het windaanbod. Op basis van dit windaanbod verwachten we een gemiddelde jaarproductie van 18,9 GWh. In een gemiddeld jaar kunnen ruim 6.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien.

De windturbines hebben een ashoogte van 99 meter, precies 2 meter hoger dan de toren van de Grote Kerk. De totale hoogte inclusief wieken, ofwel de tiphoogte, is 149 meter. Ze zijn ontworpen om 20 jaar lang elektriciteit te produceren.

Turbines bouwen

Turbines kunnen in een paar weken opgebouwd worden. Het lijkt makkelijk en snel. Toch is het voorwerk ingewikkeld en intensief. De uitvoerende BV, een samenwerking van Green Trust en Izzy Projects verzorgden het uitvoeringstraject. Voor de bouw moet de vergunning worden afgegeven en de financiering rondgemaakt worden. Met de nodige mijlpalen behaald, en de opdrachten aan Lagerwey, H4A (grondwerken) en Enexis (netaansluiting) verstrekt begint de fysieke bouw.

Bouw werkwijze

De werkwijze van Lagerwey om turbines te bouwen is door componenten daar te laten maken waar ze het goed kunnen. De onderdelen worden geassembleerd in de hallen van Lagerwey in Wekerom. De gondel, mastdelen, bladen worden daarna afzonderlijk naar de bouwlocatie gebracht en daar op de fundering geplaatst.
Per turbine bestaat de fundering uit 26 palen die 27meter de diep de grond in zijn geheid. Het bovenste deel van de fundatie is een betonblok van circa 1,5 meter. Hierin bevindt zich een ring wat de feitelijke verbinding is tussen de fundatie (beton en staal) en de turbine (staal). Het onderste deel van de mast is met bouten vastgemaakt aan de fundering.

Om het project te kunnen realiseren konden we grotendeels gebruik maken van bestaande wegen op het bedrijventerrein Hazeldonk. Niet de aanleg van werkwegen, zoals gebruikelijk, maar de bouw van de fundatie was de eerste zichtbare activiteit op locatie. Turbine 1 staat in de blusvijver. Om deze te kunnen bouwen moest vooraf aan het heien een wand in de blusvijver gemaakt worden. Daarna is met de bouw van de funderingen begonnen, in maart 2015. Begin mei arriveerde het eerste turbineonderdeel – de fundatiering – op de locatie. In juli werden de civiele- en elektrische werkzaamheden opgeleverd.
Daarna was het de beurt aan Lagerwey. De eerste turbine werd gebouwd in juli. De twee die daarop volgden snel in juli en augustus. Net voor de laatste turbine afgebouwd werd kon men nog een blik werpen in de turbine tijdens een open dag.

Netaansluiting

Enexis verzorgde de netaansluiting. Ze legde een kabelgleuf aan tussen Hazeldonk en het onderstation in Etten-Leur. Nadat de kabel was doorgetrokken onder de snelweg en HSL kon hij in de loop van september precies op tijd onder spanning worden gezet. Vanaf dat moment konden we gebruik maken van een werkende verbinding met het elektriciteitsnetwerk. Hier hebben we tijdens de test periode vanaf oktober 2015 ook gebruik van gemaakt.

Op 1 januari waren de kinderziektes verholpen en werd het project opgeleverd. Sindsdien is het windpark officieel eigendom van Windpark Breda-Hazeldonk BV. Op 29 januari is het feestelijke geopend door de provincie, de gemeente Breda en BRES. We verwachten met Windpark Hazeldonk de komende 20 jaar 372 GWh te gaan maken. Lekkere echte groene stroom voor Breda.

Turbine van binnen bekeken

Omroep Brabant heeft een van onze Lagerwey turbines op Hazeldonk van binnen beklommen en gefilmd. Een medewerker van Lagerwey geeft uitleg. Het nieuwsitem dd 14 april 2016 geeft een indruk van de hoogte, binnenruimte en techniek van turbines. Het item duurt ongeveer 4 minuten.