Gemeente Breda wil haar klimaatambities waarmaken met onder meer windenergie. In het voorjaar van 2014 heeft de gemeente Breda marktpartijen gezocht om het project op Hazeldonk te bouwen en te exploiteren. Windpark Breda Hazeldonk BV pakte de uitdaging. Zij wilde een lokaal betrokken windpark dat daarvoor ten eerste werd opengesteld voor deelname door particulieren, en vooral door samen te werken met BRES en Hezelaer. Nu staat er een windpark waar ongeveer 300 Bredanaren in participeren en groene stroom van eigen bodem kunnen afnemen.

Mijlpalen

Officiële start

Op 1 januari 2016 is de bouw van het project voltooid. Op 29 januari 2016 is het project officieel geopend.

Lokaal project

Windpark Hazeldonk is een project voor de regio. Bij het vormgeven van het project was het lokaal inbedden een uitgangspunt. Lokale kenmerken zijn:

  • 85% van de verkochte obligaties zijn afgenomen door bewoners uit Breda.
  • Samenwerking met de energiecooperatie BRES in het verduurzamen van de energievraag in de stad.
  • De elektriciteit wordt afgenomen door het Bredase energiebedrijf Hezelaer. Hezelaer zorgt voor de lokale distributie van elektriciteit.
  • Naast participatie middels obligaties wordt het project gefinancieerd door een deelname van het Energiefonds Brabant, onderdeel van de BOM en Rabobank Breda
  • Lagerwey, niet uit Breda, maar wel de enige Nederlandse windturbinefabrikant van multi MW turbines heeft de molens gebouwd.
  • De grondvergoeding die aan de gemeente Breda wordt betaald, wordt ingezet voor een duurzaamheidsprogramma om de doelen in 2045 ook daadwerkelijk te halen.

 

Dit is het begin. Windpark Breda Hazeldonk BV smeedt plannen om een verdere bijdrage te leveren aan de lokale energievoorziening in Breda.

Rendement

FinancieringHet windpark is gefinancierd door de inleg van 2.000 obligaties, Rabobank Breda en EnergieFonds Brabant. Door de verkoop van de opgewekte elektriciteit en een productiesubsidie van de overheid wordt de financiering in 15 jaar terugbetaald en pakt iedereen een deel van het financieel rendement. 18 GWh per jaar gaan de molens gemiddeld opwekken. Dit is een echte besparing op CO2 uitstoot. Hier zit het mooiste rendement, een stap in de richting van de energievoorziening van de toekomst, lokaal en duurzaam. Energie van eigen bodem, zonder grote energiebedrijven, investeerders en uitstoot.

Participatie met obligaties

De betrokkenheid en revenuen in de directe omgeving, dat zijn kernwaarden van het windproject. Op deze basis werd in oktober 2014 een campagne gestart om 2.000 obligaties van €500 elk aan de man te brengen. Obligaties die bijdragen aan de lokale financiering maar bovenal er voor zorgen dat de revenuen van het project in Breda blijven met een rentevergoeding van 6% op de inleg.

De campagne heeft ruim 340 participanten aangetrokken, die tezamen 2.000 obligaties hebben gekocht. 85% van de participanten komen uit Breda, die bij elkaar  €863.000 hebben geïnvesteerd in het windpark.

In de campagne is samengewerkt met BRES. Dat heeft geleid tot meer gezamenlijke projecten en samen optrekken. Het windproject ondersteunt BRES in het ontwikkelen van nieuwe ideeën en projecten door jaarlijks €10.000 bij te dragen aan lokale initiatieven.

EnergieFonds Brabant

Via het EnergieFonds Brabant (EFB), een fonds van de BOM, participeert de provincie Noord-Brabant in het windpark. Van oorsprong zijn deze Brabantse middelen afkomstig uit de verkoop van Essent. Windpark Breda-Hazeldonk BV was verheugd over de levering van deze zogenaamde Essentgelden ter hoogte van €850.000. Dit geeft een bijdrage aan nieuwe opwekcapaciteit van energie in Brabant. 

Rabobank Breda

De lokale coöperatieve Rabobank Breda is de verstrekker van het leeuwendeel van de financiering. De bank heeft een lening verstrekt van 8,6 miljoen euro. Een lening met een groen randje, want deze is namelijk afkomstig uit het Groenfonds van de Rabobank.

Over de obligaties

De obligatiehouders zullen gedurende de looptijd van 15 jaar 6% rentevergoeding ontvangen met twee tussentijdse uitkeringen, in 2020 en 2025. De totale uitkering van een obligatie is in 2030 €837,- De uitkering van de rentevergoeding en aflossing per obligatie is als volgt

DatumAflossingRentevergoedingUitkering
oktober 2020 €125,00 €150,00 €275,00
oktober 2025 €125,00 €112,50 €237,50
oktober 2030 €250,00 €75,00 €325,00

 

De obligatiehouders dienen zelf hun persoonsgegevens up-to-date te houden. In geval van een nieuw adres of bankrekeningnummer kun je een mail sturen naar het windpark.

Belastingaangifte 

Voor de belastingaangifte hebben obligatiehouders geen jaaroverzicht nodig van Windpark Hazeldonk Breda van de obligatieleningen die aan hen verstrekt zijn.

Obligaties moeten worden aangegeven in box 3. Dat doe je door de aankoopwaarde van € 500,00 te vermenigvuldigen met het aantal obligaties dat je hebt aangekocht. Dus heb je 3 obligaties gekocht, dan geef je € 1.500,- ( 3 x € 500,00) op aan de belastingdienst 

Klik hieronder om het volledige document aan voorwaarden voor obligaties te downloaden in pdf.

Obligatie voorwaarden (PDF)

Vrijstelling AFM

Beleggen in dit project verliep buiten AFM toezicht; er was een vrijstelling van prospectusplicht op basis van artikel 53 lid 1 van de wet op de financiële toezicht.

De risico’s die met het investeren in obligaties gemoeid zijn werden gecommuniceerd middels de Voorwaarden (zie te downloaden pdf). Iedere obligatiehouder heeft een gedrukte versie hiervan thuis ontvangen. En het document is als pdf te downloaden via de website.

De exploitatie van windenergieprojecten in Nederland hebben doorgaans een laag risicoprofiel. Dat geldt ook voor de obligaties van Windpark Hazeldonk. Het grootste risico is een situatie waarin twee factoren gelijktijdig voorkomen, namelijk de elektriciteitsprijs op de Nederlandse energiemarkt is jaren achtereen laag, en het windaanbod is meerjarig beneden gemiddeld. Andere voorkomende risico’s, die zich binnen een windenergieproject kunnen voordoen, zijn door Windpark Hazeldonk afgedekt met verzekeringen.

Klik hieronder om het volledige document aan voorwaarden voor obligaties te downloaden in pdf.

Obligatie voorwaarden (PDF)